Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Tucznie
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Tucznie

Informacje i rys historyczny

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Tucznie świadczy usługi dla mieszkańców miasta i gminy Tuczno. 

Biblioteka oferuje:

 • księgozbiór naukowy, popularnonaukowy, literaturę piękną,
 • czasopisma bieżące,
 • usługi w zakresie  wypożyczeń międzybibliotecznych,
 • darmowy dostęp do sieci Internet.

Do głównych zadań Biblioteki należy:

 • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie piśmiennictwa,
 • udzielanie pomocy informacyjno-bibliograficznej użytkownikom biblioteki,
 • popularyzacja książki i czytelnictwa poprzez organizowanie spotkań autorskich, konkursów  czytelniczych oraz innych imprez  o charakterze kulturalnym.

Rys historyczny biblioteki publicznej miasta i gminy w Tucznie

Rozwój bibliotek na terenie dzisiejszej gminy Tuczno był ściśle związany z rozwojem tych zmian, a ich lokalizacja i nazewnictwo uzależnione od ówczesnego podziału administracyjnego. Pierwsze zmianki o istnieniu zalążków bibliotek na naszym terenie pochodzą z 1946 roku. Początkowo była to prywatna wypożyczalnia książek, mieszkańca wsi Lubiesz – rolnika Władysława Szameto.

Był on inicjatorem powstałej w kwietniu 1947 r. biblioteki w tejże wsi. W lutym 1948 r. biblioteka została oficjalnie zarejestrowana przez Inspektorat Szkolny w Wałczu pod nazwą "Gminna Biblioteka Publiczna"  w Lubieszy. Na przełomie lat 1948/1949 powstała Miejska Biblioteka Publiczna w Tucznie. W roku 1960 biblioteka w Lubieszy została przeniesiona do wsi Marcinkowice. Taki stan utrzymywał się do roku 1973. W związku z reformą administracyjną kraju (zniesienie gromad a utworzenie gmin) biblioteka w Marcinkowicach od tej pory podlega bezpośrednio bibliotece w Tucznie i działa jako jej filia.

Pierwszy lokal zaadaptowany na działalność biblioteki w Tucznie obejmował powierzchnię 48 m2 i mieścił się przy ul. Wolności 14. W roku 1960 biblioteka została przeniesiona do innego budynku (ul. Wolności 31) gdzie zajmowała lokal o powierzchni 62 m2.

Jednak już w 1965 r. zastała ponownie umieszczona we wcześniej zajmowanym budynku i mieści się w nim do chwili obecnej. Rozrastający się systematycznie księgozbiór wymagał większych powierzchni, wskutek czego biblioteka w roku 1991 uzyskała pomieszczenia po byłym Komitecie PZPR o powierzchni 69 m2. Pierwszy księgozbiór stanowiły dary otrzymane od mieszkańców, które społecznie wypożyczał Stanisław Sałach.

W roku 1949 zbiory liczyły około 200 woluminów. Były to powieści dla dorosłych oraz niewielka ilość książeczek dla dzieci. W miarę upływu czasu księgozbiór biblioteki systematycznie się rozrastał. Obecnie zbiory biblioteki w Tucznie wraz  z Filią w Marcinkowicach wynoszą 23750 woluminów. Od 2013 r. zbiory biblioteki opracowywane są komputerowo za pomocą programu MAK +. Z dniem 31 lipca 2015 r. Uchwałą Nr IX/55/2015 Rady Miejskiej w Tucznie Filia w Marcinkowicach została zlikwidowana.

Pierwszym bibliotekarzem pracującym na etacie był Stefan Sędziak (1951-1957).

Kolejni bibliotekarze to:

 • Eugenia Pomorska (1958 - 1959)
 • Helena Wąwoźna-Bazyluk (1959 - 1960)
 • Eugeniusz Baszak (1960 - 1962)
 • Bogumiła Jezierska (1962 - 1963)
 • Teresa Grabowska (1963 - 1965)
 • Gabriela Zawadzka (1963 - 1965, pracowała na pół etatu)
 • Anna Sołoducho (1965 - 1966)
 • Janina Bucza (1966 - 1967)
 • Helena Sędziak (1967 - 2007)
 • Małgorzata Karasek (1982 – 2021)
 • Ewa Matusik (2007 – 2017)
 • Martyna Pilarska (2017- do chwili obecnej)
 • Zbigniew Kulpiński (2021- do chwili obecnej)

Biblioteki publiczne są podstawowym ogniwem systemu oświatowego i kulturalnego państwa, niezbędnym do prawidłowego rozwoju każdego społeczeństwa, niezależnie od panującego ustroju i systemu rządów. Stąd ich stabilność i trwałość, również w okresach radykalnych transformacji społecznych i gospodarczych. Mamy nadzieję, że w najbliższych latach w warunkach prężnego postępu gospodarczego, polskie bibliotekarstwo publiczne wniesie odpowiedni wkład w rozwój kraju.

Polecane strony

Program Rozwoju Bibliotek
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Cyfrowa Biblioteka Polona
Academica
Biblioteka Narodowa
Darmowy internet
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa