OSOBY PEŁNOLETNIE:

1) okazać dowód osobisty (ewentualnie inny dokument tożsamości)

2) zapoznać się z regulaminem

3) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się do przestrzegania regulaminu

4)  podpisać odbiór karty czytelnika

OSOBY NIEPEŁNOLETNIE:

1) okazać ważną legitymację szkolną

2) zapoznać się z regulaminem

3) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się do przestrzegania regulaminu (zobowiązania osób niepełnoletnich podpisują także rodzice lub opiekunowie prawni po okazaniu dowodu  osobistego).

4) rodzice lub opiekunowie prawni podpisują odbiór karty