Szanowni Czytelnicy, od poniedziałku 15 czerwca w bibliotece przywracamy wolny dostęp do zbiorów oraz otwieramy czytelnie. Dalej działać będziemy w ścisłym reżimie sanitarnym.

Przypominamy i prosimy o stosowanie poniższych zasad korzystania ze zbiorów BPMiG  w Tucznie :

1. Biblioteka będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach:

poniedziałek, środa, piątek  - 10.00 – 17.00, wtorek, czwartek - 8.00 – 15.00

2. W bibliotece może jednocześnie przebywać 4 osoby włącznie z bibliotekarzami i osobami korzystającymi z czytelni. Wyjątek stanowi rodzic (opiekun prawny) z dzieckiem lub dziećmi oraz osoba niepełnosprawna z opiekunem.

3. Biblioteka wznawia działalność czytelni. Umożliwia się  wypożyczenie książek z Czytelni. Decyzję o wypożyczeniu podejmuje każdorazowo bibliotekarz. Stanowisko komputerowe ( 1 komputer) dostępne dla użytkowników. Czas korzystania 30 min .

4. Czytelnicy przychodząc do biblioteki mają obowiązek używania masek ochronnych. Przed wejściem do biblioteki wymagana dezynfekcja rąk w wyznaczonym miejscu.

5. Czytelnik ma swobodny dostęp do księgozbioru przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa, tj. zasłonięciu ust i nosa, korzystaniu z rękawiczek lub dezynfekcji rąk oraz zachowując dystans do pozostałych osób (2m)

6. Wszystkie książki zwrócone przez czytelników poddawane są 5- dniowej kwarantannie.

7. Zlecamy składanie zamówień na zbiory biblioteczne: elektronicznie – przez swoje konto czytelnika online lub za pomocą maila (bibliotekatuczno@interia.pl) oraz telefonicznie (672593101). Usprawni to obsługę (będzie szybciej i bezpieczniej.)

8. W okresie epidemii Biblioteka nie przyjmuje darów od czytelników.

9. W bibliotece nie odbywają się wydarzenia kulturalne, spotkania z czytelnikami, lekcje    biblioteczne, spotkania DKK.