GMINNY KONKURS PRZYRODNICZO- HISTORYCZNY pn.„Moje miasto Tuczno”

Zapraszamy do udziału w gminnym konkursie przyrodniczo – historycznym pn.„Moje miasto Tuczno” Konkurs skierowany jest do uczniów klas „0”szkół podstawowych z terenu Gminy Tuczno.

Regulamin

Klauzula informacyjna

Zgoda rodziców

Pytania