Dołącz do ludzi zainspirowanych, kreatywnych

W 2012 r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Tucznie zgłosiła projekt „ biblioteka@tuczno.pl - biblioteką bez barier” do konkursu grantowego „Aktywna Biblioteka” prowadzonego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Na Konkurs wpłynęło 418 wniosków, z których Komisja Grantowa wybrała 207 projektów w najwyższym stopniu spełniającym kryteria merytoryczne Konkursu. Cieszymy się bardzo, że nasz projekt uzyskał uznanie w oczach komisji, przyznając nam dofinansowanie w wysokości 5.000,- zł.

Od stycznia 2013 r. realizujemy nasz projekt, którego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych z dostępu do nowoczesnych technologii i narzędzi komunikacyjnych. Poprzez zamierzone działania chcemy także dać przykład dobrej współpracy, a przede wszystkim zaprzeczyć obiegowej opinii, że skuteczny przekaz wiedzy możliwy jest tylko w jednym kierunku: starsi ? młodsi, co przyczyni się do integracji pokoleń oraz upowszechni u młodych ludzi ideę wolontariatu. Niezwykle istotnym elementem projektu jest kurs komputerowy dla seniorów. Specjalnie przygotowany program przewiduje naukę obsługi komputera od podstaw. Biblioteka stworzyła możliwość, aby osoby, które wcześniej nie miały kontaktu z komputerem, by po takim szkoleniu potrafiły sprawnie się nim posługiwać. Udało nam się zaangażować 20 osób aktywnie uczestniczących w kursie.

Dzięki otrzymanemu grantowi w Bibliotece powstanie kawiarenka internetowa. Mamy nadzieję, a może nawet trochę pewności, że zmieni ona świadomość, podejście seniorów do komputera i Internetu, zwiększy ich aktywność społeczną, przyczyni się do przełamywania barier i lęków związanych z korzystaniem ze sprzętu komputerowego oraz zapewni im możliwość twórczego i kreatywnego spędzania wolnego czasu.

Zaistnienie Biblioteki w wirtualnej przestrzeni, wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców jest możliwe dzięki uruchomieniu strony internetowej Biblioteki: www.biblioteka.tuczno.pl

Obserwacja wydarzeń w naszym mieści i gminie pokazuje, jak pozytywny wpływ na zacieśnianie więzi mają wspólne spotkania większej grupy osób. Tym bardziej zachęcamy do uczestnictwa w projekcie.

Dziękujemy wszystkim tym z Państwa, z którymi Biblioteka ma zaszczyt i przyjemność współpracować przy realizacji tego interesującego projektu.