Program rozwoju bibliotek - "Aktywna biblioteka"

Biblioteka Miasta i Gminy w Tucznie wzięła udział w Konkursie Grantowym "Aktywna Biblioteka" prowadzonym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programy Rozwoju Bibliotek i pozyskała maksymalny grant w kwocie 5 000 zł. na realizację projektu w 2013 roku pod nazwą: biblioteka@tuczno.pl - biblioteka bez barier

Projekt zakłada utworzenie:

  • kawiarenki internetowej dla seniorów "Senior 50+",
  • profesjonalnej strony internetowej biblioteki.

czytaj więcej »