KONSTYTUCJA 3 MAJA

W latach 1788-1791 w Warszawie obradował sejm zwany Sejmem Wielkim lub Sejmem Czteroletnim. Plonem działań tego sejmu była Ustawa Rządowa (zwana Konstytucją 3 Maja).

Stanowiła ona kompromis między monarchiczno-konstytucyjnym programem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego a republikańskim programem przywódców stronnictwa patriotycznego: ks. Hugona Kołłątaja (któremu przypisuje się ostateczną jej redakcje), Ignacego Potockiego i Stanisława Małachowskiego. Była ona wynikiem dążeń do naprawy stosunków wewnętrznych w Rzeczpospolitej po I rozbiorze. Wprowadzała w Rzeczypospolitej monarchię parlamentarną.

czytaj więcej »